Ämneswennen & Hofskalden

Olof von Dalinsällskapet vill med denna skrift hedra 250-årsminnet av Olof von Dalins bortgång 1763. Temat är Dalins påverkan på en annan stor 1700-talspersonlighet, Carl Michael Bellman. Ämneswennen och Hofskalden öppnar dörren till en tidigare delvis förlorad sångkultur från 1700-talets svenska sällskapsliv. Lärt och lättsamt utreds samspelet mellan Carl Michael Bellman – Ämneswennen – och hans beundrade läromästare, hovskalden Olof von Dalin. Vår tids främste kännare av Bellmans musik – professor James Massengale – påvisar de litteratur- och musikhistoriska kopplingarna mellan Dalin och Bellman. Dalinspecialisten, docent Ingemar Carlsson, beskriver upprinnelsen till det litterära förhållandet mellan Dalin och Bellman – deras första, och troligen enda, möte. James R Massengale är professor emeritus i nordiska språk och nordisk litteratur vid UCLA, University of California, Los Angeles. Han är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien. Docent Ingemar Carlsson doktorerade på Olof von Dalins politiska diktning. Utöver verk inom historia och arkivforskning har han skrivit tre populärvetenskapliga böcker om Dalin, utgivna av Olof von Dalinsällskapet. Olof von Dalinsällskapet bildades 1995 och har som främsta uppgift att sprida kunskap om Dalins verk och betydande livsgärning.

Pris: 349 kronor

För beställning, vänligen kontakta gronvall@cal-forlaget.se