Bålastugan

Bålastugan är ett unikt svenskt kulturarv. Den byggdes 1785, i Halland, och ingick i en kringbyggd gård. år 1876 köptes huset med sitt lösöre av jordbrukaren och riksdagsmannen Alfred Bexell, som i musealt syfte ville bevara ett äldre autentiskt allmogehem. Så föddes friluftsmuseitanken i Sverige på 1870-talet. Huset flyttades till Varbergstrakten, där det blev museum. Omkring 1880 besökte Artur Hazelius, Nordiska museets grundare, Alfred Bexell och Bålastugan – ett tiotal år innan han grundade friluftsmuseet Skansen. Bålastugan är idag sannolikt det enda äldre allmogehem i landet, som har kvar sina ursprungliga inventarier från sekelskiftet 1700-1800. Ytterst är Bålastugan en gåva från Bexell till svenska folket. Den skänktes därför 2003, testamentariskt, av Bexells dotterson Nils Strömbom och hans maka Gulli till Stiftelsen Hallands länsmuseer för att bevaras och göras tillgänglig för besökare från både Sverige och utlandet. Här berättar donatorernas dotter Margareta Strömbom den gamla ryggåsstugans spännande historia. Boken är slut på förlaget.