Fötterna är huvudsaken

Ett samtal med Rolf Nilsson – bilder av Hans Gedda ”Det som är viktigt för oss idag är att människor känner att dom utvecklas hos oss. Att de leds, inte så mycket av chefer, utan av bra idéer som de tror på”. Så säger Rolf Nilsson i ett samtal med Björn Öberg. Enkelhet, nytänkande, kunden, tillit och visioner har varit de viktigaste punkterna när Rolf under 50 år byggt upp ett av Sveriges mest framgångsrika skoimperium. De pratar om den företagskultur som sitter i väggarna utan att synas och som varit en av anledningarna till företagets framgångsrika år i branschen. Bilderna, som är tagna av Hans Gedda, får i boken stort utrymme. I hans bilder återspeglas några av de stödord Rolf använt genom åren.

Pris: 249 kronor

För beställning, vänligen kontakta gronvall@cal-forlaget.se