Husesyn

Fyrplatser, väderkvarnar, herrgårdar, backstugor och borgar… Nu går vi husesyn! Inspektionen gäller samtliga våra halländska byggnadsminnen. De är trettioåtta stycken, och intar en särställning genom det lagskydd som länsstyrelsen har givit dem. Ett byggnadsminne måste vara synnerligen märkligt, även ur ett nationellt perspektiv. Därmed inte sagt att endast slott och herresäten kan komma i fråga. Tvärt om skall hela samhällets utveckling speglas i urvalet. Backstugor och bondgårdar, fyrplatser och herrgårdar, väderkvarnar och missionshus – alla bidrar de med sin lilla bit till det stora och spännande pussel som är Hallands historia. ”Husen berättar”, brukar man säga. Men i det här fallet får vi också träffa ägarna och förvaltarna av detta genomsamma kulturarv: vi kommer innanför dörrarna, vi går en riktig husesyn! Boken är slut på förlaget.