Lyssna till Hallands författare Vol. 5

Skälmarna från Falkenberg

Carl-Johan Vallgren | Erik Lundberg | Zulmir Bečević | August Bondeson

August Bondeson, Zulmir Bečević, Erik Lundberg och Carl-Johan Vallgren är fyra halländska författare med rötter i Falkenberg. Alla har de på olika vis skildrat hemstaden. De som förenar dem är en ironisk, satirisk ton och den distanserade blicken på högfärd, tölpaktighet och det som blir alltför smått och inskränkt.

Utgångspunkt för denna volym är en svensk klassiker i genren Skollärare Chronschoughs memoarer från år 1897 som med mild ironi skildrar den förnumstige skolläraren med bildningshögfärd som så gärna vill uppfostra traktens bönder.

I arbetet med Teater Hallands ljudboksserie Lyssna till Hallands författare, som sträcker sig från Olof von Dalin fram till dagens slampoesi, är det både intressant och roligt att i volymen Skälmarna från Falkenberg lyfta fram just en skälmtradition som vi inte ser i det övriga halländska litteraturlandskapet.

Ordet skälm har sin utgångspunkt i isländska skelmir som under medeltiden betydde ”mögel”, men som senare ändrade innebörd till ”djävul”. Idag förknippar vi ordet skälm med en illistig person, en skojare eller narr.

Ljudboken finns numera att beställa hos Teater Halland i Varberg.