Medeltida konstarv i Hallands kyrkor

Hallands kyrkor hyser en unik konstskatt med rötter i landskapets dansk-katolska medeltid. I denna bok sätter konstvetaren Inga Lindén Nilsson
och fotograf Jonas Gerdle ljuset på mästerligt huggna dopfuntar, oskattbara kalkar och rökelsekar, händelsemättade väggmålningar och övriga medeltida ting i Hallands kyrkor. Föremålens historia rymmer åtskillig dramatik som nu för första gången blir känd för en större publik, tack vare författarens noggranna efterforskningar. Synen på kyrkans konstobjekt kan ses som en samhällsspegel, vänd också mot vår egen tid. I den blir konsthistoria kulturhistoria – och samtidsskildring! Besök kyrkorna! Där framstår föremålens skönhet och imponerande hantverk i samklang med kyrkorum och liturgi. Boken kan brukas som vägvisning till ett sydsvenskt kulturarv, avlägset i tid men närvarande i kyrkorummet. Boken hjälper oss att tolka budskapen i dessa snart tusenåriga föremål och målningar.

Pris: 339 kronor

För beställning, vänligen kontakta gronvall@cal-forlaget.se