Styrkans kungar – och regenter som beundrades för sina ovanliga kroppskrafter

I boken om Styrkans kungar möter vi ett myller av människor som gjort sig världsberömda för extrema kroppskrafter. Men varför en bok om styrkans kungar? Därför att det bland styrkefenomenen alltid utkristalliserats någon slags okrönt kung bland de starkaste starka. De blev sin tids megastjärnor och kändisar. Legender. Även bland verkliga regenter, de med kungligt blod i ådrorna, finns överraskande många som begåvats med förbluffande kroppskrafter. I boken är de flesta samlade, Styrkans kungar och kungliga starka män. Författaren Ingemar Lyshag har fångat upp dem. Kontrollerat fakta så långt det går. Fyllt i konturerna av de gamla styrkeprofilerna innan minnet av dem bleknar. Han har varit vittne till hur kraftsporten utvecklat sig från showbetonade cirkuskonster till våra dagars strikt reglerade tyngdlyftningstävlingar. Berättelser och anekdoter om kraftkarlar, i några fall också starka kvinnor fyller denna bok. Från de brutala och blodiga gladiatorernas antiken, till kungliga spektakel på 1700-talet, atleternas glansperiod i cirkusmanegerna kring sekelskiftet 1900 och fram till våra dagars lekfulla gladiatorspex och kraftcirkusar inför TV-kamerorna.

Pris: 200 kronor

För beställning, vänligen kontakta gronvall@cal-forlaget.se