Västsvenska kyrkor från nygotikens storhetstid

Adrian C. Petersons kyrkor är sedan drygt 100 år ett begrepp runt om i Västsverige. Under det sena 1800-talets intensiva kyrkobyggande ritade han fler kyrkor än någon annan arkitekt, oftast i nygotisk stil. Med konstvetaren Henning Repetzkys avhandling – som nu blivit bok – möter man för första gången kyrkoarkitekten Adrian C. Peterson i helfigur. Bokens rikt illustrerade sidor och kunniga text får hans många välbekanta kyrkor att framstå i ett nytt kunskapens ljus som lockar oss att besöka dem i verkligheten. Boken förklarar också de underliggande teologiska och liturgiska strömningar som leder till nygotikens framväxt och hur Adrian C. Peterson klär teorierna i tegel, trä och granit.

Pris: 395 kronor

För beställning, vänligen kontakta gronvall@cal-forlaget.se