Birgitta Ahlberg

Birgitta Ahlberg, 1904-1984. Vid sidan om författandet arbetade Birgitta Ahlberg på Svenska Turistföreningen som redaktör. Organisationen gav på 30- och 40-talet ut en bokserie om de svenska landskapen. Birgitta Ahlberg stod bakom ett antal av dessa, bland annat boken om Halland. På en av sina resor i Halland kom hon till orten Karl-Gustaf där hon hörde talas om sägnen om Stacke Junkrar. Hon fascinerades så av berättelsen att denna kom att gestaltas i böckerna, Arvet från Stacke och Stacke Junkrar. Båda böckerna fick mycket positiva recensioner vid utgivningen och har varit mycket efterfrågade.
–Carl-Anders Lundgren