I annan skepnad, av Ann-Marie Svensson

Publicerat 2022-12-06

Bokrelease 221201

I annan skepnad, av Ann-Marie Svensson

Vad är verkligt? Är det orden som vi väljer för att benämna och beskriva, som ger oss den riktiga bilden av vår tillvaro? Eller är det vad vi ser, och kanske känner, som kan få oss människor att förstå det verkliga? I annan skepnad är en essä om 18 ord, om språk, hållbarhet och livsvillkor, och om hur vi (kanske) förstår världen.

I sin författardebut analyserar Ann-Marie Svensson ord som i dag är viktiga delar i samhällsdebatten, samtidigt som de beskriver eviga och universella fenomen. Med en bakgrund inom språkvetenskap och humanekologi har hon formulerat frågeställningen: Vad är verkligt? Ordens betydelse skiftar när de silas genom språkanvändarens egen uppfattning färgad av kultur, kunskap och inte sällan syfte. Ligger sanningen närmast det som ögat uppfattar, eller kanske ett annat sinne, eller är det först när vi med språkets hjälp sätter ord på det vi uppfattar, som det verkliga blir till?

Så här säger Ann-Marie Svensson om syftet med boken:

”Det är akut att vi människor minskar konsekvenserna av vår ohållbara livsstil och tillsammans formulerar en berättelse om en ny, hållbar värld att sträva efter. Hur ska vi då gå till väga om vi glömt, eller väljer att ignorera, vad orden verkligen betyder? Kan vi kommunicera så att vi uppnår en gemensam världsbild? I annan skepnad uppmanar läsaren till eftertanke. Låt språket bli en brygga och inte en mur, mellan människa, verklighet och ett hållbart liv.”

Kontakta oss för att få en länk till eller ett recensionsexemplar med posten.

Det går också bra att kontakta Ann-Marie Svensson för en intervju.
Mobil: 0703-28 98 07
Mejl: amsvensson22@gmail.com

I annan skepnad är utgiven av CAL-förlaget i Varberg.