Varberg – staden där kultur och turism går hand i hand

Publicerat 2007-08-20

Turistfolk och kulturarbetare i Varberg samarbetar på ett beundransvärt sätt. Man tar väl tillvara det kulturarv som hallänningar under sekler lämnat efter sig. Varje år förstärks Varbergs ställning som intressant turistmål för kulturintresserade i Europa.

I snart 800 år har människor bott och verkat i Varberg. Sedan Varberg en gång på 1300-talet var säte för kungamakten i ett förenat Norden har guldåldrarna kommit och gått. Den miljö och de föremål som århundraden lämnat efter sig gör Varberg till ett intressant mål för dagens turist. Just nu upplever Varberg och hela Halland en ny period av expansion och optimism. Både när det gäller inflyttning och etablering av företag. Då passar det bra att samtidigt den ena kulturskatten efter den andra i Varbergsområdet nu kopplas till turist- utbudet.

Bålastugan – även kallad Bexellska ryggåsstugan – på Träslövsvägen 1 i Varberg (byggd 1785) är det senaste i det utbud som nu erbjuds dem som besöker staden. Bålastugan är före-gångare till friluftsmuseet Skansen i Stockholm, grundat 1891. Skansens upphovsman Artur Hazelius besökte också Alfred Bexell och Bålastugan omkring 1880, och då ska idén om friluftsmuseer ha diskuterats. Men Bålastugan är unik även på annat sätt – den är sannolikt Sveriges enda ryggåsstuga med bevarad, ursprunglig inredning. I huset kan man se hur våra förfäder levde. Där finns också unika sydsvenska målade bonader, dekorationer som kom till just som prydnader i ryggåsstugorna.

– Vi hälsar med stort intresse den uppmärksamhet som Bålastugan nu har fått, säger Hans Lillhage, Turistchef i Varberg. – Längre fram hoppas vi att tillsammans med Hallands Länsmuseum kunna erbjuda besöksgrupper guidade turer i huset

Varberg har mycket att bjuda på i den nya tidens kulturturism. Den senaste satsningen som också gett internationellt eko är naturligtvis världsarvet i Grimeton. Lägg till det en levande fästning med ett länsmuseum som både innehåller Bockstensmannen och knappen som påstås ha dödat Karl XII.

Dessutom Varbergs Teater och Teater Halland. Till kulturen måste vi också räkna vår unika fågellokal och Getteröns Naturcentrum. Och varför inte Campus, den nya högskola som lockar ungdomar och bidrar till debatten i Varberg. Och sist men inte minst, ett rikt utbud av god mat och spännande uteliv som under sommarhalvåret kombineras med evenemang av riksintresse i Societetsparken och kring Fästningen.

I Varberg kombinerar man det vanliga turistutbudet med kultur.

Vi kallar det Kulturturism.