Den stulna novan

”Den stulna novan” är en ny samling berättelser av Lars Ysander. Här beskrivs, liksom i hans förra bok ”Violinisten och trumpinnarna” skilda öden och äventyr, självupplevda eller berättade för författaren av nära vänner och bekanta. Innehållet i ”Den stulna novan” utgör ett kaleidoskop av händelser, tankar och erfarenheter, delvis sanna, delvis fantasifullt utvecklade och utsmyckade. De är berättade på en levande och ofta poetisk prosa. Läsaren kan roas, bli eftertänksam och kanske få dörren till sin vetgirighets och kunskapstörsts rum ytterligare öppnad om han läser dessa berättelser med öppet sinne och med skämtlynnet kikandes fram i dörrspringan.

Pris: 100 kronor

För beställning, vänligen kontakta gronvall@cal-forlaget.se