Dialog med en okänd

Lars Ysander är medicine doktor och var under de sita verksamma åren chefläkare vid sjukhuset i Varberg. Han har också bred erfarenhet från internationell verksamhet där hans expertis inom trafikmedicin bidragit till att exportera svensk teknologi och kunskap om människan i den moderna trafiken. Lars Ysander är nu pensionerad. Dikten och musiken har för honom alltid haft en viktig plats i tillvaron. Två diktsamlingar av Lars Ysander har tidigare givits ut av CAL-Förlaget, ”Anteckningar” och ”Vindsvept”, båda väl mottagna. Han presenterar nu äldre, inte tidigare publicerade, och nya dikter i en helt ny form; som en ”Dialog med en okänd” där dikterna utgör den väsentliga delen i samtalen med den tålmodige och alltomfattande samtalspartnern. Det är författarens och förlagets förhoppning att denna ”Dialog med en okänd” hos läsaren ska locka till eftertänksam läsning och frammana funderingar kring livets märkliga gestaltningar och skiftningar.

Pris: 140 kronor

För beställning, vänligen kontakta gronvall@cal-forlaget.se