Fantastiska möten – En annorlunda litteraturhistoria

I boken Fantastiska möten utforskar Lars Ysander litteraturhistorian genom att låta F Antasy, Axel Fast och ett antal andra fiktiva figurer resa genom tid och rum för att möta och samtala med kända författare om deras verk. Boken är ett sätt för författaren att fördjupa sig i all den skönlitteratur som han råkat missa genom livet, samtidigt som han gör sin nyvunna kunskap lättillgänglig och underhållande för läsaren.

”Den som valt att läsa denna bok måste släppa loss sin inneboende barnslighet och sin ohejdade fantasi och leka med i detta märkliga försök till bildning och nöje i avslappnad samklang”, skriver Lars Ysander själv i sitt förord.

Pris: 200 kronor plus porto. För beställning, vänligen kontakta info@cal-forlaget.se