Fred

Samtidigt som det första världskriget rasade och satte stora delar av Europa och resten av världen i brand, växte fredsrörelsen fram i Sverige. Engagemanget kom från många olika håll, från arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, kyrkan och från olika folkbildningsorganisationer. Under några sommardagar i juni år 1915 samlades företrädare från över 200 svenska och nordiska organisationer i Varberg för att ta fram strategier för en hållbar fred och formulera budskap till världens ledare. Boken FRED, Allmänna Fredskongressen i Varberg, berättar historien om kongressen för hundra år sedan, om svenska och internationella fredsrörelsers utveckling och påverkan samt om olika aspekter på fred och hållbarhet i våra dagar. FÖRFATTARNA HENRIK BERGGREN författare/historiker, tidigare ledarskribent på Dagens Nyheter, kommer att skriva utifrån kongressens protokoll och på ett lättfattligt och inspirerande vis berätta vad som faktiskt hände under kongressen 1915. OVE BRING, professor emeritus i folkrätt, Försvarshögskolan och Stockholms universitet. Tidigare folkrättsrådgivare på UD. Bring kommer att skriva om de tio Varbergsresolutionerna från kongressen 1915 och beröringspunkterna i förhållande till Wilsons 14 punkter i den så kallade Wilsondoktrinen, 1918 som sedan blev utgångspunkt för Versaille-fördraget. STEFAN EDMAN, biolog, författare, journalist med en mängd uppdrag. Bland annat statlig enmansutredare om hållbar konsumtion, 2004–2005. Ledamot av Naturvårdsstyrelsen, ledamot av länsstyrelsen insynsråd i Västra Götaland. Edman kommer att skriva om samband mellan fred och hållbart  samhälle i ett framtidsperspektiv. ANNA EK, ordförande i Svenska Freds och skiljedomsföreningen, presenterar föreningen – denna partipolitiskt och religiöst obunda förening och som fick Nobels fredspris 1908. Världens äldsta fredsförening! EVA BERNTSSON MELIN, gör en tidsskildring av Varberg 1915. MARIA ERICSON, Teater Halland, text- och bildredaktör. PublishingPriset Boken blev 2015 nominerad till Svenska Publishing-Priset (www.sppriset.se). Boken finns numera att beställa hos Teater Halland i Varberg.