I annan skepnad

Livet är klätt i den språkdräkt vi väljer; vi som söker, upptäcker och dokumenterar. På så vis kan det vi funnit spridas och fler förstå såväl de minsta beståndsdelarna som de stora svepande dragen i den växande banken av kunskap om världen, tiden och oss. Men vem bestämmer vilka ord vi väljer, för att spegla det vi (kanske) vet?

I sin essä undersöker Ann-Marie Svensson 18 ord – från dahlia till hållbarhet och energi – och följer orden genom språkets mångbottnade och böljande landskap. När hon tvekar i sin analys stöttar kören med sin sång (fotnoterna) och sätter henne på spåret. Om och om igen. I historien. I nuet. I allvar och i humor.

Och, till sist, vad händer när entropin får fatt i språket? Vad kan vi då försöka formulera och vad kan vi förstå? Till dig, som undrar över hur vi utifrån kunskap kan tala om miljö och om klimat, utan att därför låta som om vi läste en vetenskaplig rapport, har Ann-Marie Svensson med I annan skepnad formulerat ett alternativ.

Pris: 199 kronor. För beställning, vänligen kontakta info@cal-forlaget.se. Observera att köparen betalar portot.