När gränslandet fick fred

När gränslandet fick fred är en direkt fortsättning på historikern Sven Larssons förra bok ”När hallänningarna blev svenska”. Det stora nordiska kriget (1700-1721) drabbade gränslandet Halland hårt, och det dröjde länge innan landskapet återhämtade sig. Kunnigt och medryckande visar Sven Larsson hur gränslandets invånare arbetar sig ur kriserna genom ekonomiskt mångsyssleri och geografisk rörlighet. Mot slutet av 1700-talet börjar hallänningarnas uthålliga kamp ge bestående resultat – då kan man på allvar skönja en ljusning som förebådar en ny tid. Boken är slut på förlaget, men finns att beställa på Hallands Konstmuseum, telefonnummer 035-16 23 00, eller via mejl bokning@hallandskonstmuseum.se.