Platser för fritid, fostran och fest

Lina Lo Gillefalk är bebyggelseantikvarie med uppdrag åt länsstyrelserna i Halland och Skåne, kommuner och privata aktörer på kulturmiljöområdet. ”Arkitekturen berättar mycket om historien och vår samtid. Jag blev mer och mer fascinerad av det etnologiska innehållet i allt fysiskt som omger oss. Just byggnader med omgivande miljöer är viktiga nycklar för att komma åt berättelser om människan som kulturvarelse.” Platser för fritid, fostran och fest fokuserar på husens liv, deras funktion som scen för tre centrala företeelser i 1900-talets svenska Folkhem – skollovskolonier, semesterhem och festplatser i Halland.

Pris: 189 kronor

För beställning, vänligen kontakta gronvall@cal-forlaget.se