Predikstolar och altaruppsatser i Hallands kyrkor

Du håller nu i den tredje delen av Inga Lindén Nilssons kartläggning i ord och bild av bruksföremål och konstskatter i våra halländska medeltidskyrkor. Det är ett imponerande arbete författaren ännu en gång åstadkommit, till glädje inte bara för den kyrkohistoriskt intresserade men också för den vanlige kyrkobesökaren. Från medeltiden tar vi nu steget via reformationen till renässansen. Fokus flyttas från altare och krucifix till predikstol. Det blir till en resa i tid och kyrkorum som berikar och inspirerar. Predikstolar och altaruppsatser får liv och deras förkunnelse blir hörd.

Pris: 339 kronor

För beställning, vänligen kontakta gronvall@cal-forlaget.se