Sven Larsson

Sven Larsson är historikern som har skrivit en rad lokalhistoriska böcker och artiklar om Halland, men också om Jönköping, där han undervisade som lektor på gymnasiet och högskolan i över 30 år. Som pensionär har han flyttat tillbaka till Falkenberg. 2004 kom hans uppmärksammade bok, ”När hallänningarna blev svenskar”. Nu presenteras en fristående fortsättning, som med samma underifrånperspektiv vill berätta om landskapets nästa betydelsefulla vändpunkt, den som handlar om ”När gränslandet fick fred”.