Sven Ingvar

Hans liv är lika spännande som hans böcker. För trettio år sedan hade han kunnat ta upp kampen med Harry Potter.